Thai Chiu 10 Pax A Set 泰潮泰式到會 10人A餐

 

10位餐 - A

 

1

泰式酸辣鳳爪

2

2

泰式炸(手捲)春卷

15

3

泰式炸蝦餅

10

4

香辣肉碎生菜包

2

5

泰式海南雞(無骨)

1

6

泰式紅咖哩豬頸肉

4

7

蒜蓉飽

10

8

泰式炒什菜

2

9

菠蘿炒飯

2

10

椰青大菜糕

10

 

套餐奉送: 1.25公升可樂2

 

Thai Chiu 10 Pax A Set 泰潮泰式到會 10人A餐

Thai Food
$2,764.00
Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會
Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會

Thai Chiu 10 Pax A Set 泰潮泰式到會 10人A餐

Thai Food
$2,764.00
$2,764.00

 

10位餐 - A

 

1

泰式酸辣鳳爪

2

2

泰式炸(手捲)春卷

15

3

泰式炸蝦餅

10

4

香辣肉碎生菜包

2

5

泰式海南雞(無骨)

1

6

泰式紅咖哩豬頸肉

4

7

蒜蓉飽

10

8

泰式炒什菜

2

9

菠蘿炒飯

2

10

椰青大菜糕

10

 

套餐奉送: 1.25公升可樂2