Dragon Palace 金龍廷

Products

原隻鮑魚盤菜12位用 (1月31日前訂購送臘味糯米飯)
原隻鮑魚盤菜(12位用)(鮑魚12隻) 原隻湯鮑魚 高纖西蘭花 蠔皇蚊東菇 沙爆靚豬皮 生炸荔芋件 鮑汁燴蘿蔔 樹記炸枝竹 酥炸鯪魚球 南乳蚊豬手 高山娃娃菜 農家走地雞 爽口炸魚蛋 高湯蚊發財 茄汁焗海蝦 日本大蠔豉 宗谷瑤柱脯 生曬門鱔乾 山水豆腐卜 金牌燒鵝皇 客家五花肉
View product
原隻鮑魚盤菜6位用(1月31日前訂購送臘味糯米飯)
原隻鮑魚盤菜(6位用)(鮑魚6隻) 原隻湯鮑魚 高纖西蘭花 蠔皇蚊東菇 沙爆靚豬皮 生炸荔芋件 鮑汁燴蘿蔔 樹記炸枝竹 酥炸鯪魚球 南乳蚊豬手 高山娃娃菜 農家走地雞 爽口炸魚蛋 高湯蚊發財 茄汁焗海蝦 日本大蠔豉 宗谷瑤柱脯 生曬門鱔乾 山水豆腐卜 金牌燒鵝皇 客家五花肉
View product
乳豬全體

乳豬全體

$1,100.00

乳豬全體 為保持質量,製作需時,敬請提前預訂 Whatsapp now: https://wa.me/85268556500
View product