Dragon Palace 金龍廷

Products

乳豬全體

乳豬全體

$1,100.00

乳豬全體 為保持質量,製作需時,敬請提前預訂 Whatsapp now: https://wa.me/85268556500
View product
原隻鮑魚大盆菜(12位用/鮑魚12隻)
原隻鮑魚大盆(12位用/鮑魚12隻) 客家五花腩 / 金牌燒鵝皇 / 山水豆腐卜 生曬門鱔乾 / 宗谷瑤柱脯 / 日本大蠔豉 茄汁焗海蝦 / 高湯煨發財 / 爽口炸魚蛋 農家走地雞 / 高山娃娃菜 / 南乳炆豬手 酥炸鯪魚球 / 樹記炸枝竹 / 鮑汁燴蘿蔔 生炸荔芋件 / 沙爆靚豬皮 /...
View product
原隻鮑魚盆菜(6位用/鮑魚6隻)
原隻鮑魚盆(6位用/鮑魚6隻) 客家五花腩 / 金牌燒鵝皇 / 山水豆腐卜 生曬門鱔乾 / 宗谷瑤柱脯 / 日本大蠔豉 茄汁焗海蝦 / 高湯煨發財 / 爽口炸魚蛋 農家走地雞 / 高山娃娃菜 / 南乳炆豬手 酥炸鯪魚球 / 樹記炸枝竹 / 鮑汁燴蘿蔔 生炸荔芋件 / 沙爆靚豬皮 /...
View product