Thai Chiu 20 Pax A Set 泰潮 20人A餐

 

20位餐 - A

 

1

泰式醃海鮮沙律

2

2

泰式炸蝦餅

20

3

泰式豬頸肉串燒

10

4

泰式雞肉串燒

10

5

香辣肉碎生菜包

2

6

泰式辣椒膏炒海鮮

4

7

泰式海南雞(無骨)

2

8

香辣肉碎炒飯

2

9

青咖喱牛筋腩

4

10

蒜蓉飽

20

11

泰式薄餅

5

12

泰式炒什菜

4

13

千層榚

20

 

套餐奉送: 1.25公升可樂 4

 

Thai Chiu 20 Pax A Set 泰潮 20人A餐

Thai Food
$4,265.00
Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會
Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 20 Pax Set 泰潮 20人套餐 - Katering 點點到會

Thai Chiu 20 Pax A Set 泰潮 20人A餐

Thai Food
$4,265.00
$4,265.00

 

20位餐 - A

 

1

泰式醃海鮮沙律

2

2

泰式炸蝦餅

20

3

泰式豬頸肉串燒

10

4

泰式雞肉串燒

10

5

香辣肉碎生菜包

2

6

泰式辣椒膏炒海鮮

4

7

泰式海南雞(無骨)

2

8

香辣肉碎炒飯

2

9

青咖喱牛筋腩

4

10

蒜蓉飽

20

11

泰式薄餅

5

12

泰式炒什菜

4

13

千層榚

20

 

套餐奉送: 1.25公升可樂 4