Thai Chiu 10 Pax B Set 泰潮泰式到會 10人B餐

 

10位餐 - B

 

1

泰式柚子蝦沙律

2

2

炸軟心芝士(手打)蝦球

10

3

泰式豬頸肉串燒

10

4

泰式海南雞(無骨)

1

5

泰式香草煎蛋

10

6

泰式辣椒膏炒鮮魷

4

7

泰式椒鹽鮑魚

10

8

黃咖喱大頭蝦

10

9

泰式蝦醬炒飯

2

10

泰式炒什菜

2

11

椰青西米糕

10

 

套餐奉送: 1.25公升可樂2

 

Thai Chiu 10 Pax B Set 泰潮泰式到會 10人B餐

Thai Food
$3,628.00
Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會
Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會 Thai Chiu 10 Pax Set 泰潮 10人套餐 - Katering 點點到會

Thai Chiu 10 Pax B Set 泰潮泰式到會 10人B餐

Thai Food
$3,628.00
$3,628.00

 

10位餐 - B

 

1

泰式柚子蝦沙律

2

2

炸軟心芝士(手打)蝦球

10

3

泰式豬頸肉串燒

10

4

泰式海南雞(無骨)

1

5

泰式香草煎蛋

10

6

泰式辣椒膏炒鮮魷

4

7

泰式椒鹽鮑魚

10

8

黃咖喱大頭蝦

10

9

泰式蝦醬炒飯

2

10

泰式炒什菜

2

11

椰青西米糕

10

 

套餐奉送: 1.25公升可樂2